Lisensinformasjon

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Fil > Innstillinger >

Lisensinformasjon

Her finner du din egen brukerinformasjon, og under knappen Lisensutskrift finner du innholdet i lisensen.

 

Brukerinfo

Viser brukerinformasjon vi har registrert på din lisenskode.

 

Lisenskoder

Her ligger lisenskoden som benyttes for å kjøre programmet. Lisenskoden finner man også under Mine sider på hjemmesiden vår (krever innlogging).