Begrenset profil

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Fil > Innstillinger >

Begrenset profil

Her kan du styre tilgjengeligheten av enkelte funksjoner i programmet.

Disse begrensningene trer i kraft når man starter programmet med kommandoen

 

 

/PROFILE:BEGRENSET  

 

 

 

(se Systeminnstillinger).

 

Merk!

Arkfanen Begrenset profil er låst dersom man allerede kjører som begrenset.