RF-1016 Formue av skogeiendom

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Registrering > Eiendommer og anleggsmidler >

RF-1016 Formue av skogeiendom

Skjemaet skal leveres av personlige skattepliktige, selskap med deltakerfastsetting og aksjeselskap som driver skogbruk med tilvekst som går ut over det som er tilstrekkelig til å dekke gårdens behov for brensel, gjerdematerialer og til mindre reparasjoner.

 

 

Skjema RF-1016 er kun tilgjengelig for eiendommer som har valgt Type eiendom til Skogeiendom, i redigeringsvinduet. Man vil da se knappen RF-1016 i midten av skjermbildet dersom man har satt Ja til spørsmål om skjemaet skal fylles ut for eiendommen.

2020-10-21_1548

 

 

 

Oppbygging

Trykk på knappen RF-1016 for å åpne skjema i nytt vindu.

Sett hake øverst dersom du fortsatt eier skog ved utgangen av året.

 

Fyll ut de hvite beløpsfeltene. De grå feltene beregnes automatisk.

 

Nederst i bildet ligger knappene:

Utskrift: Forhåndsvisning av skjemautskrift RF-1016. Man har også mulighet til å se skjemautskrift av RF-1016 i registeret dersom man i øverste menyrad går til Utskrift > Eiendomsutskrifter > Utskrift av "Formue av skogeiendom (RF-1016)" (denne eiendommen) eller Utskrift av "Formue av skogseiendom (RF-1016)" (alle eiendommer).

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til RF-1016 Formue av skogseiendom utarbeidet av Skatteetaten.