RF-1016 Formue av skogeiendom

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Utgått >

RF-1016 Formue av skogeiendom

 

NB! Dette skjema er utgått.

 

 

 

 

 

Skjemaet skal leveres av personlige skattepliktige, selskap med deltakerfastsetting og aksjeselskap som driver skogbruk med tilvekst som går ut over det som er tilstrekkelig til å dekke gårdens behov for brensel, gjerdematerialer og til mindre reparasjoner.

 

 

Skjema RF-1016 er kun tilgjengelig for eiendommer som har valgt Type eiendom til Skogeiendom, i redigeringsvinduet. Man vil da se knappen RF-1016 i midten av skjermbildet dersom man har satt Ja til spørsmål om skjemaet skal fylles ut for eiendommen.

2020-10-21_1548

 

 

 

Oppbygging

Trykk på knappen RF-1016 for å åpne skjema i nytt vindu.

Sett hake øverst dersom du fortsatt eier skog ved utgangen av året.

 

Fyll ut de hvite beløpsfeltene. De grå feltene beregnes automatisk.

 

Nederst i bildet ligger knappene:

Utskrift: Forhåndsvisning av skjemautskrift RF-1016. Man har også mulighet til å se skjemautskrift av RF-1016 i registeret dersom man i øverste menyrad går til Utskrift > Eiendomsutskrifter > Utskrift av "Formue av skogeiendom (RF-1016)" (denne eiendommen) eller Utskrift av "Formue av skogseiendom (RF-1016)" (alle eiendommer).

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til RF-1016 Formue av skogseiendom utarbeidet av Skatteetaten.