Ofte stilte spørsmål - RF-1028 Skattemeldingen

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Skatt > RF-1028 Skattemelding >

Ofte stilte spørsmål - RF-1028 Skattemeldingen

 

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan fyller man inn Konsernspiss?

 

 

hmtoggle_arrow1 Poster om Offentlig støtte - støtteordninger (Nye poster inntektsåret 2021)

 

 

hmtoggle_arrow1 Korreksjonsinntekt til fremføring

 

 

hmtoggle_arrow1  Hvorfor kommer ikke lånebeløp fra selskap til aksjonær i morselskap med i skattemeldingen?

 

 

hmtoggle_arrow1  Hvordan endre pålydende pr aksje som hentes i post 461 Aksjer?

 

 

hmtoggle_arrow1  Det blir hentet feil formuesverdi fra RF-1098 til post 401 (2019)

 

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan får jeg fylt ut post 485 med totalt antall aksjer og egeneide aksjer?

 

 

hmtoggle_arrow1  Hvordan får jeg registrert egeneide aksjer eid gjennom datterselskap i post 485?

 

 

hmtoggle_arrow1  Hvordan får jeg lagt inn beløp i post 280 fremførbart ubenyttet underskudd?

 

 

hmtoggle_arrow1  Hvorfor vil ikke ytet konsernbidrag registreres i post 252?

 

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan får jeg sendt inn søknad om forhåndsfastsettelse?