OSS Skatter, overforing og disponering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Regnskapsavslutning > Skatter, overføring og disponering >

OSS Skatter, overforing og disponering

hmtoggle_arrow1 Hvilke referanser skal jeg bruke på disponeringskontoene?

 

hmtoggle_arrow1 Hvorfor har jeg et beløp i feltet Udisponert?

 

hmtoggle_arrow1 Hvorfor ser jeg ikke disponeringskontoen jeg ønsker å bruke?

 

hmtoggle_arrow1 Hvor disponeres resultatet i Maestro?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan aktiverer jeg automatisk disponering?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan legger jeg inn disponeringskonti?

 

hmtoggle_arrow1 Hvor kan jeg beregne maks utbytte?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan ser jeg at resultatet er disponert?

 

hmtoggle_arrow1 Hvor kan jeg se grunnlaget for beløpene hentet for betalbar skatt og utsatt skatt / skattefordel?

 

hmtoggle_arrow1 Kan jeg bokføre konsernbidrag i dette bildet?

 

hmtoggle_arrow1 Hvorfor har jeg en differanse mellom Utsatt skatt, bokført og Utsatt skatt, beregnet?

 

hmtoggle_arrow1 Hva gjør man dersom man ikke ønsker å bokføre utsatt skattefordel?