Maks utbytte

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Regnskapsavslutning > Skatter, overføring og disponering >

Maks utbytte

Beregning av maks utbytte (maks konsernbidrag) ligger i disponeringsbildet. Det ligger under arkfanen Regnskapsavslutning > Skatter, overføring og disponering.

I skjermbildet finner vi beregning av maks utbytte på linjen for Avsatt utbytte.

 

 

Trykk på kalkulatoren til høyre for linjen Avsatt utbytte for å åpne selve beregningen.

2020-10-07_1546

 

I beregningen vil Maestro hente informasjon til feltene i blått, mens hvite felter (markert gult her) er manuelle felter hvor tall må legges inn manuelt for å få riktig grunnlag for beregning av maks utbytte. Når korrekt grunnlag er på plass vil maks utbytte fremkomme i linjen Beregnet maksimalt utbytte.

2020-10-09_1447

 

I arkfanen Fastsettelse av utbytte velger man hvorvidt en skal bruke forslaget fra Maestro eller juster beløpet selv. Beløpet som fremkommer i linjen Valgt utbytte er beløpet som vises for linjen Avsatt utbytte i disponeringsbildet.

2020-10-09_1448

 

I nedre del av skjermbildet er det også arkfaner for Krav til forsvarlig egenkapital og Krav til forsvarlig likviditet. De kan brukes til å dokumentere grunnlaget at krav til forsvarlig egenkapital og likviditet er oppfylt.

2020-10-09_1451