Årsskifte

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  »Ingen emner over dette nivået«

Årsskifte

Fremgangsmåten for årsskiftet beskrevet her gjelder for Maestro Årsoppgjør, Maestro Revisjon og Maestro Konsernregnskap.

 

Hva skjer i et årsskifte?

Et årsskifte klargjør datasettene for påfølgende års årsoppgjør ved:

 

at kolonnene i kontoplanen er klare for å hente inn tall for neste periode

at regnskapsperioden endres til 01.01.xx+1 - 31.12.xx+1

 

 

Årsskifte - I hvilken versjon skal det utføres?

Årsskifte gjøres i siste versjon som ble lagt ut for fjoråret. Årsskifte fra 2021 til 2022 utføres i versjon 34.04.80. Dette bør gjøres for å sikre at man har fått med seg alle oppdateringer. Denne siste versjonen kan lastes ned fra våre hjemmesider ved å logge seg inn på Mine Sider for deretter å gå til "Mine produkter".

 

NB! Det er viktig å huske på at eldre datasett kan åpnes i nyere versjoner i Maestro, mens konverterte datasett ikke kan åpnes i eldre versjoner av Maestro. Det betyr at datasett fra versjon 33 kan åpnes i Maestro årsoppgjør med versjon 34, men når datasettene er åpnet i versjon 34 kan ikke det samme datasettene bli åpnet i versjon 33 av Maestro årsoppgjør (eldre versjon). I den anledning anbefaler vi at man holder datasettene separat ved å ha en mappe per år slik at man bruker datasett og programvare som tilhører samme versjon.

 

Et årsskifte kan gjennomføres på flere måter, og denne avhenger av hvilke programmer man har i Maestro-familien og hvilke innstillinger man har satt opp i programmet.

 

Det er forskjellige metoder for utførelse av årsskifte:

 

 

hmtoggle_arrow1 Årsskifte Maestro Sky

 

hmtoggle_arrow1 Årsskifte med Maestro Klientadmin

 

hmtoggle_arrow1 Årsskifte uten Maestro Klientadmin

 

hmtoggle_arrow1 Årsskifte uten Maestro Klientadmin (deponifunksjon)