Avdelinger

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Registrering > Eiendommer og driftsmidler >

Avdelinger

Dersom man ønsker å legge til avdelinger er dette mulig. Gå til Registrering > Eiendommer og driftsmidler > Avdelinger. Trykk på pilen under Eiendommer og driftsmidler for å få opp dette valget.

 

2020-10-20_1142

 

 

Opprett: Man kan opprette nye linjer ved å trykke på Opprett.

 

Slett: Man kan slette en linje ved å trykke på Slett. Ønsker man å slette alle linjene, får man opp dette valget ved å trykke på nedoverpilen under Slett-symbolet og velge Slett alle.

 

Utskrift: Gir en utskrift av nummer og navn på alle avdelinger.

 

Import: Åpner en veiviser i et nytt vindu, med mulighet for å importere avdelinger fra et annet Maestro Årsoppgjør-datasett eller Excel.

 

Eksport: Åpner en veiviser i et nytt vindu, med mulighet for å eksportere avdelinger til Excel.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

 

Oppbygging

Skjermbildet er delt inn i to kolonner: Nummer og Tekst.

 

Trykk på Opprett for å opprette en ny linje. Feltene Nummer og Tekst fylles ut manuelt. Disse kan også redigeres/endres i ettertid.

 

2020-10-20_1147

 

For å endre avdeling på et driftsmiddel, åpne redigeringsvinduet og velg avdeling fra nedtrekkslisten i feltet Avdelingskode.

 

2020-10-20_1150