RF-1151

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Næring > RF-115X Kraftselskaper >

RF-1151

Skjema RF-1151 leveres av alle kraftforetak som er eiere av vannkraftverk. For kraftverk som har en samlet påstemplet merkeytelse under 10 000 kVA, skal post 1, 2, 3 og 23 fylles ut.

 

 

Utskrift: Gir en utskrift av utfylt skjema RF-1151. Ved å trykke på pilen under Utskrift får man en oversiktsutskrift.

 

Eksport: Mulighet for å eksportere RF-1151 med verdier til Excel.

 

Andre funksjoner: Under knappen Andre funksjoner har man mulighet til å lage et eget tekstdokument.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Dib-knappen: Ved å trykke på denne knappen vil de som abonnerer på DIB komme direkte inn på deres oppslag.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til kraftverksskjemaene RF-1151, RF-1152, RF-1153 og RF-1161 utarbeidet av Skatteetaten.

 

Oppbygging

Skjermbildet viser oversikt og summer fra alle kraftverk.

De fleste beløpsfelter i skjermbildet er blå hentefelter. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra.

 

Foran post 23 i tabellen finnes det justeringsfelter, slik at man kan manuelt justere post 23.

 

I post 13 og 14 under tabellen fylles beløp manuelt. Trykk på knappen Velg selskap, for å hente aktuelt selskap fra Personregisteret.

2021-08-31_1207