Avskrivninger linjevis

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Registrering > Eiendommer og driftsmidler >

Avskrivninger linjevis

I Maestro kan man bruke menyknappen Avskrivninger linjevis for å avskrive flere driftsmidler på en gang.

 

Utskrift: Gir en utskrift av samme informasjon som man finner i skjermbildet.

Eksport: Excel-eksport av samme informasjon som man finner i skjermbildet.

Bruk forslag på alle: Trykk på denne knappen for å bruke Maestro sitt forslag til avskrivninger på alle driftsmidler.

Slett årets avskrivninger: Sletter årets avskrivninger på alle driftsmidler.

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Oppbygging

I skjermbilde får man oversikt over de ulike driftsmidlene med anskaffelseskost, avskrivningsprosent og hva som er avskrevet på driftsmidlet i løpet av året. Maestro kommer med et forslag Foreslått resterende avskriving basert på informasjon om det enkelte driftsmiddel som anskaffelsestidspunkt, eventuelle tilganger/avganger og angitt levetid. Dersom man ønsker å legge disse forslagene til grunn så trykker man på knappen Bruk forslag på alle.

 

Dersom man har egne forslag til hva avskrivingene skal være på det enkelte driftssmiddel så kan man taste inn beløpet i kolonnen Ord. Avskriving eller endre antall år driftsmidlet skal avskrives over i kolonnen Ant. år avskrivning. Ved å endre avskrivingstiden så endres beløpet i kolonnen Foreslått resterende avskriving. Når man har endret til eget estimat for avskriving eller endret avskrivingstiden så kan man trykke på Bruk forslag på alle for automatisk registrering av avskrivingen på det enkelte driftsmidlet.

 

Før endelig postering vil man etter å ha trykket på Bruk forslag på alle få et skjermbilde hvor man må ta standpunkt til enkelte spørsmål:

 

2020-10-19_1253

Det første spørsmålet vedrører om man kun skal legge Maestros forslag til grunn eller om man også skal ta med brukerens egen vurdering i kolonne Ord. Avskriving. Setter man hake her vil Maestro bruke sitt forslag på driftsmidler der det ikke er lagt inn et eget estimat for avskrivingen. I tillegg må man sette en grense for når man skal utføre restavskriving på driftsmidler som nærmer seg ferdig avskrevet. Når man har tatt stilling til disse problemstillingene genereres avskrivingene automatisk i driftsmiddelregisteret.

Før man lukker vinduet blir man bedt om å bekrefte at Maestro skal opprette avskrivning på driftsmidlene. Trykk på Ja til alle, for å bekrefte avskrivning på alle driftsmidler.

2020-10-19_1324

 

 

Se også

OSS - Eiendommer og driftsmidler > Hvordan kan jeg avskrive pr mnd/termin/kvartal/tertial?

OSS - Eiendommer og driftsmidler > Hvordan beregner Maestro forslag til lineære avskrivninger?