Deltakers andel

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Skatt > Nye skattemeldingen for aksjeselskap >

Deltakers andel

 

I tema Deltakers andel har vi samlet det som tidligere tilsvarte RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting. Her er det gjort store forenklinger i nye skattemeldingen, og det er færre poster å fylle ut.

 

Man skal levere informasjon om deltakers andel dersom man er deltaker i selskap som leverer RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting (KS, ANS mv.). Opplysningene som man fyller inn her bygger på beløp som selskapet har ført i RF-1233 Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting.

 

 

 

Opprett: Oppretter nytt selskap

 

Slett: Sletter valgt selskap man står markert på i oversikt til venstre. Ønsker man å slette alle selskaper, får man opp dette valget ved å trykke på nedoverpilen under Slett-symbolet og velge Slett alle selskapene.

 

Utskrift: Under Utskrift finnes det flere muligheter for utskrift av skjema. Her kan man velge om man vil skrive skjema for kun det aktive selskapet eller alle selskapene.

 

Import/Eksport: Man kan importere informasjon fra Excel ved å trykke på Import-knappen. Man kan eksportere til Excel ved å trykke på Eksport-knappen.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

 

 

Til venstre i skjermbildet vil man se en oversikt over alle opprettede selskap. Ved å trykke på et av selskapene får man mulighet til å fylle ut skjema. Man fyller ut ett skjema pr selskap man er deltaker i.

 

Legg merke til at det er færre poster å fylle ut grunnet forenklinger i nye skattemeldingen.

 

 

2023-03-06_1516

Informasjon om selskapet

Hentes fra Personregisteret. Husk å sette Person-/selskapstype til Selskap med deltakerfastsetting.

 

Inntekt og underskudd, Nettoformue, Realisasjon av andel og Utbetalinger

Postene fylles ut manuelt i hvite beløpsfelter. Opplysningene som føres i Deltakers andel bygger på beløp som selskapet har ført i RF-1233. Som deltaker skal man få tilsendt en kopi av RF-1233 fra selskapet.

Dersom man ikke er enig i de beløpene selskapet har ført i RF-1233, må avvik begrunnes i vedlegg.