RF-1156

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Næring > RF-115X Kraftselskaper >

RF-1156

Skjemaet sendes inn for kraftanlegg som ligger i flere kommuner, det inkluderer andel i reguleringsanlegg i andre kommuner. Det skal fylles ut ett skjema for hvert kraftanlegg.

 

Dette skjemaet gjelder påkostninger/investeringer på særskilte driftsmidler i kraftanlegg.

Fra og med inntektsåret 2018 skal skjemaet RF-1156 leveres inn årlig som et vedlegg til skattemeldingen. Dersom det ikke er gjort investeringer/påkostninger i inntektsåret skal skjemaet leveres, men man krysser av Nei i feltet for "Endringer i året?".

 

 

Utskrift av RF-1156 er tilgjengelig fra Kraftselskaper-bildet:

2021-09-08_1421

 

NB! Pass på å svare Ja dersom RF-1156 skal leveres. Sett Ja i spørsmål under dersom det har vært endringer i året. Dersom det ikke er gjort investeringer/påkostninger i inntektsåret skal skjemaet leveres, men man krysser av Nei.

 

Det må være opprettet minst to kommuner på kraftverket for at disse skal bli tilgjengelig.

2021-09-08_1424

 

 

Informasjon i skjema hentes fra Driftsmidler RF-1152 og RF-1161.