RF-1098 Formue av næringseiendom

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Registrering > Eiendommer og anleggsmidler >

RF-1098 Formue av næringseiendom

Eier man utleid næringseiendom skal man, med enkelte unntak, levere RF-1098. Eier man ikke-utleid næringseiendom skal man i utgangspunktet også levere RF-1098, men det er noen unntak. Se rettledningen til RF-1098 Formue av næringseiendom eller skatteetaten.no for mer informasjon.

 

 

Skjema RF-1098 er kun tilgjengelig for eiendommer som har valgt Type eiendom til Utleid næringseiendom eller Ikke utleid næringseiendom. Man vil da se knappen RF-1098 i midten av skjermbildet.

 

2020-10-14_1357

 

 

 

Oppbygging

Utleie

Ved å trykke på knappen Leieavtaler, åpner det seg et nytt vindu hvor man får muligheten til å opprette leieavtaler. Trykk på Pluss-knappen for å opprette en ny linje, fyll ut år, dato fra og til, tekst for dokumentasjon av leietakere/bruksområde, areal, leietakerens prosentandel avgiftspliktig aktivitet, brutto utleieinntekter og om leieforholdet gjelder korttidsavtale.

 

Informasjon man fyller ut om areal og brutto utleieinntekter vil flyte videre til skjema RF-1098.

 

RF-1098

De fleste feltene i dette skjermbildet vil bli automatisk fylt ut. Hold musepekeren stille over ett blått felt i 1-2 sekunder, så vil en ny boks dukke opp som forteller hvor verdien blir hentet fra i programmet.

 

Trykk øverst på knappen Tilknyttede eiendommer, for å opprette/se tilknyttede eiendommer. Se også OSS - Eiendommer og driftsmidler > Hvordan knytte flere eiendommer sammen i skjema RF-1098?

 

Nederst i bildet ligger knappene:

Utskrift: Forhåndsvisning av skjemautskrift RF-1098. Man har også mulighet til å se skjemautskrift av RF-1098 i registeret dersom man i øverste menyrad går til Utskrift > Eiendomsutskrifter > Utskrift av "Formue av næringseiendom (RF-1098)" (denne eiendommen) eller Utskrift av "Formue av næringseiendom (RF-1098)" (alle eiendommer).

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til RF-1098 Formue av næringseiendom utarbeidet av Skatteetaten.