Bokføring av konsernbidrag

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon > Konsernbidrag >

Bokføring av konsernbidrag

Sist oppdatert: 10.02.2024

 

Konsernbidrag kan gis på kryss og tvers innenfor et skattekonsern. Under har vi listet opp noen ulike varianter for konsernbidrag, samt bokføring av den respektive variant.

 

 

 

 

Nederst i skjermbildet har man mulighet til å postere konserbidraget.

Sett hake i boksen Beregne beløp automatisk for at Maestro skal beregne beløp og gi posteringsforslag:

2024-02-10_1502

 

De forskjellige typer avgitt og mottatt konsernbidrag har forskjellige forslag og anbefalinger for postering.

Maestro vil ikke automatisk fylle inn kontinummer, men vi gir hint om hvilken konto beløpet skal føres mot i overskriftslinjene:

2024-02-10_1512

 

Man fyller så inn kontinummer i cellene under beløpsboksen. Det er ikke nødvendig å fylle konti debet og kredit på samme linje.

2024-02-10_1523

 

Ligger beløpsboksen i midten skal man fylle konti både debet og kredit. Se overskriftslinje for hint om hvilke konti som skal fylles:

2024-02-10_1532

 

 

 

 

hmtoggle_arrow1  Mor gir til Datter

 

 

hmtoggle_arrow1  Datter gir til Mor

 

 

hmtoggle_arrow1  Datter gir til Datter

 

 

 

 

 

Andre aktuelle temaer

 

Generelt om konsernbidrag