Fase 3 - Kontroll og avstemming

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Kom i gang med Maestro Årsoppgjør > Fase 3 - Ferdigstilling-, kontroll- og innsendingsfase >

Fase 3 - Kontroll og avstemming

 

 

 

 

Kontroll og avstemming

Når man har utarbeidet årsregnskap og noter kan man utføre ulike kontroller i Maestro. I fanen Rapportering og Altinn ligger Kontroll av data.

Kontroll av data er en siste sjekk før innsending om konsistens mellom saldobalanse, offentlig regnskap, fastsettingspapirer og systembruken i Maestro Årsoppgjør.

2023-01-22_1459

 

 

 

I fanen Regnskapsavslutning finner vi Regnskapsdokumentasjon og avstemming og Avstemming av skatteskjema:

2023-01-22_1501

 

I Regnskapsdokumentasjon og avstemming kan man gjennomføre dokumentasjonen av balansen. Vi har automatisk avstemminger av anleggsregister, verdipapirregister, mva, og A-ordningen og man kan selvsagt avstemme manuelt etter eksterne dokumenter.

 

I Avstemming av skatteskjema avstemmes skatteskjema (formue og midlertidige forskjeller). Avstemmingene er interne i Maestro, og blir ikke delt med Skatteetaten/Altinn ved innsendelse av skattemelding og årsregnskap. Differanser i avstemmingene vil ikke dette stoppe innsendelse. Avstemming av skatteskjema kan hjelpe deg som regnskapsfører/revisor ved å gi en pekepinn til forhold i årsoppgjøret som man burde titte nærmere på.