Fase 3 - Innsending

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Hurtigstart Maestro Årsoppgjør > Fase 3 - Ferdigstilling-, kontroll- og innsendingsfase >

Fase 3 - Innsending

Sist oppdatert: 07.12.2023

 

 

 

 

Når man har ferdigstilt årsregnskapet og skal sende det ut til signering så kan man benytte vår elektroniske signeringstjeneste Signant. Denne signeringsmåten er i overenstemmelse med e-signaturloven. Med Signant kan man enkelt og fortrolig få signert nødvendig dokumentasjon på en sikker og effektiv måte. Innlogging foregår ved Bank-id/Buypass.

 

 

 

 

2023-01-22_1517

Signering

Først må vi slå sammen forside, resultat, balanse og noter til en pdf. Da går vi til Regnskapsavslutning > Offentlig regnskap > Steg 3 - Signering og innsending > Offentlig regnskap og andre dok.. Her trykker vi på knappen Opprett offentlig regnskap i øverste menylinje. Da generes et pdf-dokument av hele årsregnskapet som kan sendes til signering:

2023-01-22_1516

 

Trykk deretter på Send til e-signering i øverste menylinje:

2023-01-22_1538

 

Når alle har signert kan man trykke oppdater status slik at signert versjon lastes ned til Maestro. Dokumentet er nå klart til innsending.

 

NB! Elektronisk signatur av offentlig regnskap er gratis når man utfører signeringen via Maestro Årsoppgjør.

 

 

 

 

 

2023-01-22_1518

Innsending

Innsending av årsregnskap og skatteskjema skjer via fanen Rapportering og Altinn:

2023-12-07_1816

 

 

Skattemeldingen leveres via knappen Skattemelding til Altinn. Pålogging skjer via ID-porten, og det utføres en maskinelle validering mot Skatteetaten. Denne sikrer at tilbakemeldinger fra Skatteetaten kommer samtidig som-, eller i forkant av innleveringen:

2023-12-07_1823

 

 

 

Alle andre innsendinger gjøres via knappen Innlevering til Altinn. Man følger en liten veiviser for å opprette valgt forsendelse, før man får bekreftet innsendt dokumentasjon:

2023-12-07_1826

 

 

Når dette er utført har du gjennomført årsoppgjøret i Maestro Årsoppgjør.