Fase 3 - Noter

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Kom i gang med Maestro Årsoppgjør > Fase 3 - Ferdigstilling-, kontroll- og innsendingsfase >

Fase 3 - Noter

 

 

 

 

 

2023-01-22_1354

Offentlig regnskap

 

Noter

Jobben blir her å få på plass forside og noter. Resultat- og balanserapportene er allerede utarbeidet og hentes fra Rapportgeneratoren.

 

Vi anbefaler å bruke noteveiviseren til å lage noteverket, men man kan hente enkeltmaler dersom det er ønskelig. Man står da på underoverskriften "Noter" og trykker på anvist symbol i menylinjen for å få fram notemaler:  

2023-01-22_1451

 

Man kan også lage sin helt egen note med egenvalgt tekst dersom det er ønskelig. Trykk på det grønne pluss-tegnet øverst til venstre for å opprette en helt blank note:

2023-01-22_1454

 

 

 

icons8-minus-26                   Noteveiviser

 

 

NB! Det finnes mange formatterings- og redigeringsmuligheter i notene. Sjekk gjerne ut tema Offentlig regnskap og videoene: Notemodulen - Overodnet formattering og Notemodulen - Redigering av noter.