Deling av konsernbidragsdata

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Delingstjeneste >

Deling av konsernbidragsdata

 

1.

Vær oppmerksom på at organisasjonsnummer er satt opp i klientopplysninger, og at selskapet som har avgitt/mottatt konsernbidrag er opprettet i Personregisteret. Åpne deretter skjema RF-1206, og legg til selskapet du vil koble konsernbidraget til under Utdelt til selskap.

 

2020-10-07_0814

2.

Trykk på Delingstjeneste i menyen. Her kan man velge mellom å dele avgitt konsernbidrag eller hente mottatt konsernbidrag, trykk på Deling av avgitte KB. Klikk på Legg til tilkobling, og velg selskapet som konsernbidragdsdata skal deles til fra Personregisteret.

 

2020-10-07_0825

3.

Velg engangskode mottakeren skal benytte ved godkjenning av delingsforespørsel og varighet for forespørselen. Varigheten på forespørsel vil si hvor lenge engangskoden er gyldig. Mottaker trenger bare å bekrefte med engangskode en gang. Engangskoden brukes bare hvis tilkoblingen gjøres mellom to ulike datamaskiner. Engangskoden har ingen krav til hvor mange siffer det skal være. Trykk Neste og Ferdig.

 

2020-10-07_0827

4.

Data som er delt og må bli hentet av mottaker. Gå inn på mottakers datasett og trykk på Delingstjeneste > Henting av mottatte KB. Klikk på Hent oppdatering for å skru på automatisk oppdatering og henting. Ett nytt konsernbidrag vil automatisk bli opprettet med utfylt avgiver og beløp.

 

2020-10-07_0836