Reklassifiseringer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Klient og registere > Saldobalanse >

Reklassifiseringer

Sist oppdatert: 18.03.2024

 

 

Ved bruk av reklassifisering overstyres de alternative referansene som er lagt på konto.

 

Opprett: Oppretter en ny linje.

 

Slett: Man kan velge mellom å slette en enkelt reklassifisering eller alle reklassifiseringene.

 

Utskrift: Man kan velge mellom utskrift av den aktive reklassifiseringen man har markert, eller utskrift av alle reklassifiseringene.

 

Import: Det er mulig å importere reklassifiseringer fra et annet datasett.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro

 

 

 

 

Oppbygging

Opprett en ny linje og legg inn konto fra saldobalansen. Legg også inn ønsket periode og år.

Merk: Kontoen må ha en alternative referansene i saldobalansen for at reklassifiseringen skal fungere.

 

Til høyre i skjermbildet ser man saldo på konto for valgt periode og år før reklassifiseringen. Legg inn beløp som ønskes ført på alternativ referanse.

Man kan også legge inn en egenvalgt tekst.

 

Under dette ser man hva saldoen blir på konto og alternativ referanse etter reklassifiseringer. Reklassifiseringen påvirker ikke saldo i saldobalansen, men endrer på kobling for hele eller deler av saldoen mot rapporter, næringsoppgaven og skatteskjema.