Systeminnstillinger

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  »Ingen emner over dette nivået«

Systeminnstillinger

Oppstartsparametre

Enkelte funksjoner kan styres og konfigureres ved hjelp av oppstartsparametere på kommandolinjen. For å sette en verdi på kommandolinjen lager man først en snarvei til programmet. Ved å redigere denne snarveien kan man legge til oppstartsparametre bak programfilen.

 

Oppstartsparametre angis med /<parameter:verdi>

Videre vil parametere på kommandolinjen overstyre parametere fra brukerens egne instillinger.

Parameterne skiller ikke på store og små bokstaver.

 

 

/DKAT:<katalog>   

 

 

Angir hvilken katalog systemet skal benytte som datakatalog. Ved å angi denne parameteren på kommandolinjen tvinges systemet til å benytte denne katalogen ved oppstart.

 

 

/CONFIG:<katalog>   

 

 

Aktuelt dersom man har flere grupper av brukere med separate lisenser, eller kjører programmet fra et skrivebeskyttet område.

 

Her legges/opprettes følgende filer:

IDM (lisensfil)

Programmets INI-fil

MAS.MOS (Maestro Offentlige Satser)

 

Merk! Programmet forutsetter lese- og skrivetilgang til denne katalogen.

 

 

/PROFILE:BEGRENSET   

 

 

Benyttes til å sperre for enkelte funksjoner i programmet.

 

Funksjonsbegrensningene settes under Innstillinger > Begrenset profil.

 

Profilinnstillingene lagres til programmets inifil (normal plassering c:\documents and settings\<bruker>\programdata\Maestro\<Endelse+Versjon>)

 

Merk! Ved å benytte /PROFILE:BEGRENSET sammen med /CONFIG vil profilinnstillingene hentes fra ini-fil i config-katalogen.

 

Eksempel på kommandolinje i snarvei:

 

C:\programfiler\mas\mas.exe /Config:c:\mas\brukere\

(c:\mas\brukere\ - er katalog plasseringen)

 

For Citrix Published Applications, kan programikonet forsvinne fra oppgavelinjen og man må benytte Alt-Tab for å finne igjen programmet. Følgende må registreres i registret:

 

For Maestro Årsppogjør

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Citrix\wfshell\TWI\TMasHovedForm]   
"ClassName"="TMasHovedForm"
"Type"=dword:00000080

 

 

For åpningsbildet

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Citrix\wfshell\TWI\TMasStartForm]   
"ClassName"="TMasStartForm"
"Type"=dword:00000080

 

 

 

For Maestro Revisjon

 

For Maestro Revisjon byttes TMasHovedForm og TMasStartForm ut med hhv TRevMetHovedform og TRevMetStartForm.

 

For Maestro Konsernregnskap

 

For Maestro Konsernregnskap byttes TMasHovedForm og TMasStartForm ut med hhv TConcertoHovedForm og TConcertoStartForm.