Eksport av data

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Fil >

Eksport av data

Lar deg eksportere data fra Maestro til andre systemer.

 

 

Dette valget åpner en veiviser som hjelper deg med å eksportere data til ulike formater:

Eksport av saldobalanse til Maestro Konsernregnskap 10.

Eksport av resultat/balanse til Maestro Konsernregnskap 10.

Eksport av saldobalanse til Maestro Revisjon.

Eksport av saldobalanse til Descartes.

Eksport av klientopplysninger til Descartes.

Eksport av alle posteringer til Excel.

Eksport av alle posteringer og reskontronummer til Excel.

Eksport av næringsoppgave 2 og skattemelding til Excel.

Eksport av resultat og balanse fra næringsoppgave 2 til Excel.