OSS-RF-1052 Avstemming av egenkapital

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Næring > RF-1052 Avstemming av egenkapital >

OSS-RF-1052 Avstemming av egenkapital

 

 

hmtoggle_arrow1 Hvorfor får jeg feilmelding at det er Differanse mellom post 350 og næringsoppgaven post 9450?

 

hmtoggle_arrow1 Hvorfor er Egenkapital 31.12 forrige år blank?

 

hmtoggle_arrow1 Kan man få en verdi i post 100A (100C) som ikke hentes fra næringsoppgaven?

 

hmtoggle_arrow1 Kan man overstyre post 100A uten å legge inn tall i saldobalansen?

 

hmtoggle_arrow1 Hvorfor henter ikke post 104 beløp fra RF-1206 Konsernbidrag?