OSS - Nye skattemeldingen for selskap

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Skatt >

OSS - Nye skattemeldingen for selskap

 

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan bytte mellom nye og gamle skattemelding?

 

hmtoggle_arrow1 Hva skjer om jeg først sender inn skattemeldingen i nytt format, og så vil sende inn i gammel format eller vice versa?

 

hmtoggle_arrow1 Opplysninger om motorkjøretøy