Innsending tidligere år

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Rapportering og Altinn > Innlevering til Altinn >

Innsending tidligere år

Informasjon på denne siden gjelder dersom man ønker å sende inn skattemelding for tidligere år.

Overgangen til nye kommunenummer skapte dessverre litt trøbbel hos Altinn

 

Innsending av PERS/ENK

Innsending av personlig skattemelding er derfor stengt helt for innsending via fagsystem. Her må dere altså dessverre inn på Altinn og sende inn endringsmelding derfra. Benytt skjema RF-1366 til dette.

 

Innsending av AS, med kommunenummer-endringer

Mange opplever at de får melding om feil kommunenummer. Vårt forslag til løsning er å bytte til et kommunenummer som ikke ble endret 01.01.2020 – det kan for eksempel være 0301 Oslo – og så legge ved et vedlegg som forklarer den riktige kommunen. Da vil Skatteetaten kunne endre kommune manuelt hos seg.