Altinn

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Rapportering og Altinn > Innlevering til Altinn >

Altinn

Ved innsending til- eller nedlasting fra Altinn i Maestro trenger du fagsystem-ID og passord. Du må også ha aktivert for sms-kode som alternativ innloggingsmetode.

 

Fagsystem-ID og passord

Registreres under Avanserte innstillinger i Altinn.

 

2020-09-14_1512

 

Opplysningene benyttes i første steg når du ønsker å sende inn- eller laste ned informasjon til Altinn.

 

2020-09-14_1513

 

Dersom du har feil fagsystem-ID eller passord vil du få følgende feilmelding i Maestro:

 

2020-09-14_1514

 

Du må da kontrollere at du har benyttet korrekt fagsystem-ID og passord, og at du har nødvendige rettigheter for operasjonen du ønsker å gjennomføre. Ved problemer ved innlogging anbefaler vi å opprette et nytt passord. Gjerne et som ikke er alt for avansert, slik at du kan være helt sikker på at du taster riktig passord.

 

Obs!

Altinn godtar ikke spesialtegn (f.eks ?, @, #, & osv.) i passord. Har man opprettet et passord med spesialtegn og får feilmeldinger ved innsending, forsøk å endre passord til ett uten spesialtegn (kun bokstaver og tall).

 

 

SMS-kode som alternativ innlogging i Altinn

Under Avanserte innstillinger må du opprette brukernavn og passord. I tillegg må du huke av for tillat innsending fra applikasjon eller system med gitt brukernavn og passord. Det er også viktig at du har lagt inn korrekt mobilnummer.

 

2020-09-14_1515

Denne innloggingsinformasjon benyttes i trinnet etter fagsystem-ID i Maestro.

 

2020-09-14_1516

 

Dersom du taster feil personnummer eller passord vil du ikke motta sms-kode, og du vil få følgende feilmelding:

 

2020-09-14_1517

 

Får du denne feilmeldingen må du kontrollere personnummer og passord. Nytt passord kan opprettes i Altinn. For å kontrollere innloggingsinformasjon kan du ved innlogging til Altinn velge Alternative innloggingsmetoder for deretter å logge inn med sms-kode. Dette er samme innloggingsinformasjon som benyttes i Maestro.

 

 

2020-09-14_1518