Deponering og reservering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Fil > Innstillinger > Generelt >

Deponering og reservering

Funksjonsbeskrivelse

Kort fortalt innebærer denne funksjonen at man kan lagre datasettene sentralt på en server, og at disse datasettene blir kopiert lokalt når en bruker reserverer det. Da vil andre brukere som forsøker å reservere samme datasett få beskjed om at datasettet allerede er i bruk. Når brukeren så er ferdig med datasettet kan han deponere det tilbake til serveren, reservasjonen av datasettet blir da opphevet. Med denne funksjonen unngår man at flere personer prøver å endre samme datasett samtidig, og man unngår dermed unødvendig rot.

 

Oppstart

Bruk av deponifunksjonen forutsetter at man har en nettverkskatalog der alle datasettene kan lagres. Når en datakatalog først er tatt i bruk som et datasettdeponi vil denne katalogen ikke lenger være en gyldig datakatalog for annen lagring, katalogen kan kun benyttes til å deponere datasett. Deponifunksjonen er inaktiv inntil funksjonen slås på ved å krysse av for Datasettdeponi i bruk og legge inn brukernavn, dette gjøres i Innstilinger > Generelt. Til brukernavn kan f.eks. navn, ansattnummer og lignende benyttes. I tillegg må man oppgi katalog for hvor datasettdeponi skal finne sted, dette feltet er ikke tilgjengelig før man har aktivert funksjonen under Generelt.

 

Deponering

Deponering av datasett foretas i Datasettkatalogen, i åpningsbildet. Når man deponerer et datasett flyttes det til Deponikatalogen, herfra vil alle som har adgang til mappen kunne reservere datasettet når de måtte ønske å jobbe med det. Legg merke til at når du deponerer et datasett vil det slettes lokalt.

 

Reservering

Reservering av datasett foretas i Deponikatalogen, i åpningsbildet. Når man reserverer et datasett kopieres det til Datasettkatalogen, det vil da være låst for andre brukere til du igjen deponerer det. For reserverte datasett vil brukernavnet til den som har reservert det stå oppført i Status-feltet i åpningsbildet.

 

Funksjonen Frigjør reservert datasett (Åpningsbildet > Datasett) vil frigjøre settet i Deponikatalogen og samtidig etterlate en kopi i Datasettkatalogen. Du vil nå ha to separate datasett. Det kan være lurt å gi nytt navn til datasettet du beholdt lokalt, slik at du ikke risikerer å lagre det ene settet over det andre. Endringer gjort siden forrige reservasjon vil ikke lagres i det frigjorte datasettet, disse endringene vil kun lagres på din lokale versjon.

 

Reservasjonslisten (Åpningsbildet > Oppsett) lister opp alle reservasjoner fra Deponikatalogen. Her kan du fjerne dine egne og andres reservasjoner skulle det være nødvendig. I likhet med Funksjonen Frigjør reservert datasett vil det etterlates en kopi av datasettet i brukerens lokale mappe. Endringer gjort siden forrige reservasjon vil ikke lagres i det frigjorte datasettet, disse endringene vil kun lagres på den lokale versjonen.