Analyse

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Rapportering og avstemming > Analyserapport >

Analyse

Sist oppdatert: 07.12.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her jobber vi for tiden med å få på plass enda mer nyttig informasjon.

Takk for tålmodigheten!

2023-12-07_1417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker man å lage analysen selv kan dette gjøres ved å trykke på pilen under Analyserapport under Regnskapsavslutning, eller trykke på Ny analyse inne i selve analyserapport-skjermbildet. Det dukker da opp en tom side under Analyse i venstremenyen der man kan legge inn informasjon som navn, år og/eller perioder.

 

 

Under Analyselinjer kan man opprette nye linjer ved å trykke på Legg til analyselinjer. Dette valget kan både gjøres i området i midten eller nederst i skjermbildet.

 

Trykker man på Legg til analyselinjer dukker det opp ett nytt vindu. Øverst, under Analysegrunnlag velges grunnlaget analysen bygger på, rapportlinjer, næringsoppgaven eller altinnkoder. Under dette vises en oversikt over alle analysene man kan velge fra delt opp i fem kolonner:

Standard analyser: Navnet på analysen.

Rapport: Her setter man en hake for analysene man ønsker å bruke.

Vis: Her velger man rekkefølgen på diagrammene, eller om de eventuelt ikke skal vises som diagram. Står valget på Auto genereres rekkefølgen automatisk, men man kan også velge en bestemt rekkefølge ved å gi linjene ulike nummer.

Serie: Bestemmer hva slags type diagram som skal benyttes.

Felt: Her kan man velge om man vil benytte seg av virkelige, budsjetterte, inngående, korreksjons eller egendefinerte tall. Dette valget gjøres per linje.

 

Når man har valgt de ulike linjene med tilhørende egenskaper vil disse legge seg nederst i skjermbildet, der kan man også endre på innstillingene som ble valgt over.

 

Diagramtype

Under Diagramtype kan man velge mellom Kolonnediagram, Stablet diagram, Søylediagram, Linjediagram, Punktdiagram og Kakediagram. Dette valget vil gjelde for alle diagrammene i analysen, ikke bare en rapportlinje. Man kan også velge oppsettet på diagrammene, om de skal stå enkeltvis, to ved siden av hverandre eller tre ved siden av hverandre. Man kan også velge at Automatisk oppsett, da blir dette bestemt av Maestro.

 

Innstillinger for nøkkeltall

Under Innstillinger for nøkkeltall kan man endre overskriften for nøkkeltallene ved å trykke på Overskrift. Man kan legge til en kommentar ved å trykke på Kommentar. Denne vil komme til sist på utskriften.

 

Utforming nøkkeltall

Under Utforming nøkkeltall har man et valg som heter Separator. Her kan man endre hvordan tabellen med nøkkeltall ser ut, om det skal være mye eller ingen mellomrom eller streker mellom linjene. Forhåndsvisning lar viser en utskrift av analysen.

 

Analysegrunnlag

Nederst i skjermbildet ligger de ulike rapportlinjene som utgjør analysen. Her kan man legge til nye rapportlinjer, endre navn på rapportlinjene ved å trykke på Navn, se eller endre på formelen som er brukt for å regne ut nøkkeltallene under Formel eller legge til en beskrivende tekst til de ulike nøkkeltallene under Tekst. I det nye vinduet som dukker opp her kan man velge å hente standardtekster som forklarer de ulike nøkkeltallene, eller lage egne tekster ved å trykke på Rediger.

 

I kolonnene som tilhører de ulike rapportlinjene nederst i skjermbildet kan man endre rekkefølgen, endre stil per linje og hvilke type tall som vises. I kolonnen som heter Vis velges om man vil vise linjen med nøkkeltallene i utskriften, mens tekst avgjør om teksten man har lagt inn for å beskrive nøkkeltallene skal vises.