Tilbakeføring for privat bruk av næringsbil

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon > Andre tema > Motorkjøretøy >

Tilbakeføring for privat bruk av næringsbil

Sist oppdatert: 15.03.2024

 

NB!: Artikkelen er kun aktuell for enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting. Upersonlige selskap ellers skal ikke levere disse opplysningene.

 

Dersom et kjøretøy er brukt privat må man tilbakeføre for privat bruk.

I skjermbildet Motorkjøretøy svarer man "ja" på spørsmål om "Kjøretøyet er brukt privat" og får da opp Beregnet avskrivning og tilbakeført bilkostnad.

 

hmtoggle_arrow1Vis meg hvordan jeg skrur på at et kjøretøy er brukt privat

 

 

Postering av tilbakeføring for privat bruk

For skattytere med ingen- eller begrenset regnskapsplikt må summen av tilbakeført bilkostnad for privat bruk (for alle kjøretøy) stemme med beløpet i post 7099 i resultatet.

Dersom man ikke posterer dette korrekt vil man få skattemeldingskontroll på avvik mellom post 7099 og tilbakeført bilkostnad for privat bruk

 

hmtoggle_arrow1Vis meg denne kontrollen

 

 

Man kan skru på postering direkte i skjermbildet for det aktuelle motorkjøretøyet for å få hjelp til posteringen. Man må da trykke "ja" på spørsmål om å postere tilbakeføring for privat bruk og deretter fylle inn hvilke konti som skal benyttes.

 

hmtoggle_arrow1Vis meg hvordan jeg gjør dette

 

 

 

 

Andre aktuelle artikler

 

Generelt om Motorkjøretøy