RF-1297 Opplysninger om flerboligbygning

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Utgått >

RF-1297 Opplysninger om flerboligbygning

 

NB! Dette skjema er utgått.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjemaet leveres som vedlegg til skattemeldingen og benyttes for å gi opplysninger om boligeiendom med flerboligbygning i Norge. Se skatteetaten.no for mer informasjon.

 

 

Skjema RF-1297 er kun tilgjengelig for eiendommer som har valgt Type eiendom til Flerboligbygninger i Norge, i redigeringsvinduet. Man vil da se knappen Utleieenheter i midten av skjermbildet.

2020-10-21_1536

 

 

 

Oppbygging

Trykk på knappen Utleieenheter. Tabellen Utleieenheter for ikke-seksjonerte eiendommer åpner seg i et nytt vindu.

Sett hake øverst dersom opplysningene gis på vegne av alle eiere av flerboligbygningen.

 

Trykk på pluss-tegnet øverst, eller høyreklikk og velg opprett, for å opprette en ny linje i tabellen. Feltene fylles ut manuelt. Man kan opprette en kopi av en linje ved å trykke på pilen ved siden av plusstegnet og velge Opprett kopi. For å slette en linje trykk på kryss-knappen øverst, eller høyreklikk på linjen og velg Slett.

 

Nederst i bildet ligger knappen Utskrift. Denne gir en forhåndsvisning av skjemautskrift RF-1297. Man har også mulighet til å se skjemautskrift av RF-1297 i registeret dersom man i øverste menyrad går til Utskrift > Eiendomsutskrifter > Utskrift av RF-1297B Opplysninger om flerboligbygning (denne eiendommen) eller Utskrift av RF-1297B Opplysninger om flerboligbygning (alle eiendommer).