RF-1177 Landbruk

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Utgått >

RF-1177 Landbruk

 

NB!

For næringsdrivende utgår RF-1177. Poster/felter knyttet til Landbruk er enten fjernet eller flyttet til skattemeldingen, næringsoppgaven eller det nye skjermbildet Tømmerkonto.

 

Flere av feltene/postene utgår, se Skatteetatens sider for fullstending oversikt (bla nedover til skjemanavn RF-1177 Landbruk. Da åpnes et excel-ark med fullstendig oversikt over alle poster og hvor de er flyttet evt utgått).

 

I Maestro fyller man nå opplysninger om Landbruk:

•Skogbruk er flyttet til nytt skjermbilde som heter Tømmerkonto.

•Reindrift er flyttet til Næringsoppgave > Fordeling av næringsinntekt.

•Fiske og Jordbruk finner man under temaet Næring i skattemeldingen.  

 

 

 

Hvis man har bokføringsplikt og driver jordbruk, gartneri, skogbruk, pelsdyrnæring og/eller reindrift, skal man levere RF-1177 som vedlegg til skattemelding eller selskapsoppgave. Skjemaet er i stor grad bygd opp slik at opplysninger må legges inn manuelt.

 

 

Oppdater: Oppdaterer beregninger etter inntasting i skjermbildet.

 

Utskrift: Gir utskrift av skjema (RF-1177).

 

Andre funksjoner: Under knappen Andre funksjoner har man mulighet til å lage et eget tekstdokument.

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til RF-1177 Landbruk utarbeidet av Skatteetaten.

 

 

Oppbygging

Menyen til venstre er delt opp i flere kategorier. Kategorier som vises beror på hvilke typer næring man huker av for i post I Diverse opplysninger.

 

2021-08-23_1048

 

OBS!

Selskapstype valgt i Klientopplysninger påvirker hvilke deler av skjema man ser, da enkelte deler kun gjelder for selskap og innretninger, mens andre deler kun gjelder for næringsdrivende/ENK.

 

 

 

Diverse opplysninger (post I-III)

Postene fylles manuelt i de hvite feltene.

Post 110-111 er en tabell, høyreklikk og velg Opprett for å legge til ny linje.

2021-08-23_1055

 

Våningshus og kårbolig (post IV-VIII)

Post 141-149 og 150-151 er en tabell, høyreklikk og velg Opprett for å legge til ny linje.

2021-08-23_1154

De blå hentefeltene henter tall fra næringsoppgaven, skattemeldingen og andre steder i skjemaet. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra.

Foran mange av hentefeltene finnes det også justeringsfelter hvor man legger inn beløp manuelt.

 

I hvite beløpsfelt fylles beløp manuelt.

 

 

Skogbruk (post X-XII, XIX-XXI)

 

For selskaper og innretninger: Del X, XI, XII og XIII.

For næringsdrivende: Del XI, XII, XIII, XIX, XX og XXI.

 

Høyreklikk og velg Opprett for å legge til nye linjer i tabellene.

 

De blå hentefeltene henter tall fra næringsoppgaven, saldoskjema og andre steder i skjemaet. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra.

Foran noen av hentefeltene finnes det også justeringsfelter hvor man legger inn beløp manuelt.

 

I hvite beløpsfelt fylles beløp/antall manuelt.

 

Reindrift (post XIV-XV)

 

De blå hentefeltene henter tall fra næringsoppgaven og andre steder i skjemaet. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra.

 

I hvite beløpsfelt fylles beløp manuelt.

 

Jordbruk (post XVI)

 

De blå hentefeltene henter tall fra næringsoppgaven og RF-1221 Deltakerens melding over egen inntekt og formue i selskap med deltakerfastsetting. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra.

 

I hvite beløpsfelt fylles beløp manuelt.

 

Ektefellefordeling, gevinst (post XVII-XVIII)

De som krever fordeling av fradrag mellom ektefeller må fylle ut ektefellens andel i de hvite beløpsfeltene i kolonnen for Ektefelle.

 

 

Post 453 henter tall fra Næringsoppgave > Fordeling av næringsinntekt > Andel gevinst fra realisasjon av grunnareal i jord-/skogbruk som skal tas til inntekt i år. Feltet ligger helt til høyre i skjermbildet.

 

2021-08-23_1450