Import av data

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Fil >

Import av data

Lar deg importere data til Maestro fra andre årsoppgjørssystemer.

 

 

Dette valget åpner en veiviser som hjelper deg med å importere data fra ulike kilder:

Cantor Controller

Finale årsoppgjør

 

Hvilke data importeres:

Klientopplysninger, kontoplan, saldobalanse, aksjonærer (aksjekapitalendringer hentes ikke) og driftsmidler.

 

 

 

For import av kraftverk, se Næring > RF-115X Kraftselskaper > Import til kraft.

 

 

hmtoggle_arrow1 Import av datasett fra Finale til Maestro Årsoppgjør

 

 

hmtoggle_arrow1 Import av datasett fra Finale til Maestro Sky