Import av data

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Fil >

Import av data

Sist oppdatert: 07.12.2023

 

 

Her jobber vi for tiden med å få på plass enda mer nyttig informasjon.

Takk for tålmodigheten!

2023-12-07_1417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lar deg importere data til Maestro fra andre årsoppgjørssystemer.

 

 

Dette valget åpner en veiviser som hjelper deg med å importere data fra ulike kilder:

Cantor Controller (ikke Maestro Sky)

Finale årsoppgjør

 

Hvilke data importeres:

Klientopplysninger, kontoplan, saldobalanse, aksjonærer (aksjekapitalendringer hentes ikke) og driftsmidler.

 

 

 

For import av kraftverk, se Næring > RF-115X Kraftselskaper > Import til kraft.

 

 

hmtoggle_arrow1 Import av datasett fra Finale til Maestro Årsoppgjør

 

 

hmtoggle_arrow1 Import av datasett fra Finale til Maestro Sky