Fase 1 - Eieropplysninger

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Kom i gang med Maestro Årsoppgjør > Fase 1 - Forberedelser til Årsoppgjør >

Fase 1 - Eieropplysninger

 

 

 

Eieropplysningene legges inn på knappene "Aksjekapital" og "Aksjonærregister og Aksjebok".

 

Endringer i selskapskapitalen som vises i aksjonærregisteret legges inn under "Aksjekapital", mens endringer relevant for den enkelte aksjonær som fordeling av utbytte, tilbakebetaling av innbetalt kapital eller  aksjonærlån legges inn under "Aksjonærregister- og aksjebok".

 

 

 

 

2022-12-16_1749

Aksjekapital

I Aksjekapital dannes grunnlaget for utarbeidelsen av aksjonærregisteroppgaven. Her registreres ulike kapitalendringer som for eksempel emisjon, stiftelse, fisjon/fusjon.

2022-12-16_1752

 

Er klienten nystiftet så må man fylle inn aksjonærregisteroppgaven manuelt første året, men for eksisterende klienter kan man hente ned preutfylt informasjon for aksjonærregisteroppgaven som ble sendt inn til Altinn forrige år. Da kan man benytte knappen "Hent fra Altinn".

 

 

 

 

 

2022-12-16_1750

Aksjonærregister og aksjebok

Når man bruker nedlastningsmuligheten så henter man både preutfylt informasjon fra fjorårets innsendte aksjonærregisteroppgave, men også alle aksjonærer som legger seg automatisk i Maestros aksjonærregister.

2022-12-16_1753