Fase 1 - Klientopplysninger

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Kom i gang med Maestro Årsoppgjør > Fase 1 - Forberedelser til Årsoppgjør >

Fase 1 - Klientopplysninger

 

 

 

2022-12-16_1747

Klientopplysninger

Valgene man gjør i Klientopplysninger gir føringer for hvilken type funksjonalitet (tema/skjema) som er tilgjengelig i programvaren.

2022-12-16_1751

 

Har man valgt "Nei" ved et tema/skjema her, så vil ikke funksjonaliteten for tema/skjema vises i programmet. For hente frem tema/skjema angi man "Ja" for dette i Klientopplysninger, eller man kan også bruke hurtigtasten F11 på tastaturet for å søke opp tema/skjema direkte.

 

 

 

 

Skjermbildet Klientopplysninger er delt opp i tre hoveddeler:

2022-12-16_1546

 

Om selskapet

Her angir man faste opplysninger fordelt på underoverskriftene Generelt, Adresse og Kontakt og Annet, som selskapstype, adresse og annen kontaktinformasjon. Denne informasjonen kan man hente automatisk ved å bruke Hent fra nett-knappen som ligger på øverste menylinje.

 

2022-12-16_1548

 

 

Man bruker Hent fra nett ved å taste inn organisasjonsnummeret til selskapet, og Maestro gjør oppslag i opplysninger om selskapet som ligger i Brønnøysundregisterne. Man har også mulighet til å importere fjorårsdata fra Altinn (skattemelding) og Brønnøysund (årsregnskap). Vær obs på at dette krever tilganger i Altinn.

 

I tillegg angir man informasjon om selskapet er Mor i konsern, børsnotert eller om det er avviklet i regnskapsåret.

 

 

 

Regnskap og skatt

I denne delen skreddersyr man tema/vedleggsskjemaene (RF-skjema) for selskapet. Tema/skjema man har valgt bort i dette skjermbildet vil heller ikke vises i menylinjen i programmet. Dermed tar vi bort unødvendig støy i utarbeidelsen av årsoppgjøret, og du skal kun trenge å se og forholde deg til de aktuelle tema/skjema for den enkelte klienten.

icons8-workflow-64

 

 

Ønsker man å aktivere et tema/skjema kan man angi Ja på det aktuelle skjema eller trykke F11-knappen og søke opp skjema på denne måten.

 

 

Regnskap og skatt er delt inn etter deloverskriftene Regnskap og revisjon, Næring, Skatt, og Andre skjema.

 

Regnskap og revisjon

 

Viser regnskapsperiode, regnskapsregler og informasjon som skal inn i næringsoppgave/næringsspesifikasjon.

 

Næring

 

Under næring vises hovednæring og valgt næringsoppgave/næringsspesifikasjon (valg tilgjengelig her følger av valgt selskapsform under Om selskapet > Generelt). Deretter begynner man å skreddersy hvilke tema/vedleggsskjema (RF-skjema) og annet som er relevant for selskapet. Faller selskapet inn under regler om for eksempel rederibeskatning angir man "Ja" ved dette. Når man har angitt "Ja" vil dette så være synlig i menyknappene, velger man "Nei" vil den ikke være synlig.

2022-12-16_1558

 

Skatt

 

Her filtrerer man også ulike vedleggsskjema(RF-skjem)/skattetema som er aktuelle for selskapet, men da for området Skatt (Bilskjema, FoU  osv) og utenlandsforhold (Kreditfradrag og NOKUS). I tillegg tar man standpunkt til "Andre skattemessige forhold" som: er selskapet innenfor fritaksmetoden (standard), er selskapet underlagt stedbundet skatteplikt eller om selskapet skal gjennomsnittlignes. Helt i bunn av skjermbildet har man valg i forhold til skattesats for beregning av betalbar skatt og utsatt skatt/skattefordel. Dette er jo en konsekvens av endrede skattesatser frem i tid.

 

Andre skjema

 

Her kan man filtrere på vedleggsskjema(RF-skjema)/nærings- og skattetema for selskapet innenfor områdene "Lønn" og "Eierforhold og transaksjoner" (Konsernbidrag, Renteberegningsregelen, Transaksjoner med nærstående, Skattepliktig verdipapirer som skal inn i RF-1359).

 

 

 

Personer

Her fylles informasjon om personer, og roller personene har i selskapet. Denne informasjonen kan laste ned ved bruk av Hent fra nett-knappen. Da får man fylt inn rollene for selskapet som daglig leder, revisor, etc. under Kontaktpersoner og styremedlemmer blir lagt inn under Styremedlemmer.

 

I Underskrifter ligger informasjon vedrørende underskrifter på næringsoppgaven og kontrolloppstillingen, på balansen i regnskapet, posteringsutskrift og angivelse av hvem som utfører og eventuelt kontrollerer avstemminger i avstemmingsmodulen.  

 

 

 

 

2022-12-16_1748

Personregister

Personer hentes fra Personregisteret i Maestro. Dette er et sentralt register for alle fysiske og juridiske personer. Fordelen med å ha et sentralt register er at man kun trenger å vedlikeholde informasjon om personene ett sted i programmet.

2022-12-16_1628

 

 

I Personregisteret ser man informasjon om Type, Fødselsnummer eller Organisasjonsnummer, Navn, Adresse, Telefon osv. i Tillegg finnes det to faner hvor man har mulighet til å fylle ut en merknad (intern) og man kan se hvilke områder i programmet personen er i bruk.

2022-12-16_1631