RF-1368 Næringsoppgave 5

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Utgått >

RF-1368 Næringsoppgave 5

 

NB! Dette skjema er utgått for ligningsåret 2023.

 

 

Næringsoppgave 5 skal leveres av enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper som utarbeider årsregnskap etter bestemmelsen om begrenset regnskapsplikt i regnskapsloven § 3-2b. Dette gjelder ikke for ansvarlige selskaper der en eller flere av deltagerne er en juridisk person med begrenset ansvar.  

Videre skal skjemaet leveres av alle ikke-regnskapspliktige selskap med deltakerfastsetting.

 

Man kan endre type næringsoppgave under Klientopplysninger > Næring.

 

Nye skattemeldingen

For personlig næringsdrivende som bruker nye skattemeldingen i år vil Næringsoppgave 1, 2 og 5 (RF-1175, RF-1167 og RF-1368) falle bort. Skatteetaten bruker nå begrepene Regnskapsplikttype 1, 2 og 5.

 

Skatteetaten har utarbeidet en felles kontoplan for alle næringsdrivende, uavhengig av hvilken næringsoppgave som er benyttet tidligere. Men i denne kontoplanen er ikke alle konti tilgjengelig for alle regnskapsplikttyper. Dette betyr at gammel kontoplan med referanser til postene i kontoplan i næringsoppgave 1,2 og 5 må konverteres til å følge de nye postene i nye kontoplan. Vi anbefaler alle å ta en god kontroll av referansene i saldobalansen, for å sikre at det er riktige referanser til postene i ny næringsspesifikasjon.

 

Vi har latt de gamle skjemautskriftene ligge igjen i skjermbildene, men det er viktig å være klar over at det i den nye næringsspesifikasjonen er noen endringer fra det gamle systemet. Det kan for eksempel være nye felter eller poster. Disse vil ikke være med i de gamle utskriftene. For resultat og balanse i næringsoppgaven er det dessuten gjort en del endringer på post/kontonummer. Poster med de nye kontonumrene vil derfor ikke være med i utskriften. I næringsoppgaven er det laget en egen resultat- og balanseutskrift for ny skattemelding.

 

Se også Nye skattemeldingen for personlig næringsdrivende, lønnstakere og pensjonister for mer informasjon.

 

 

Oppdater: Oppdaterer beregninger etter inntasting i skjermbildet.

 

Utskrift: Gir utskrift av skjema (RF-1368). Ved å trykke på pilen under Utskrift får man også utskrift av sammenligningstall for i år og i fjor, og spesifisert utskrift av poster.

 

Eksport: Åpner en veiviser i et nytt vindu som lar deg eksportere næringsoppgaven til excel.

 

Andre funksjoner: Her har man mulighet til å skru på/av visning av poster med bare null (fanen Resultat og Balanse) og å legge til et tekstdokument. Se emnet Tekstredigering for beskrivelse av redigering av tekstdokumentet.

 

Manuelle fjorårstall i resultat/balanse / Koble fjorårstall fra kontoplan i resultat og balanse: Denne funksjonen setter på/av automatisk henting av fjorårstall til næringsoppgaven fra saldobalansen.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Dib-knappen: Ved å trykke på denne knappen vil de som abonnerer på DIB komme direkte inn på deres oppslag.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til RF-1368 Næringsoppgave 5 utarbeidet av Skatteetaten.

 

Opprett ny næringsgruppe: Kun aktiv når man står i fanen Fordeling av næringsinntekt. Oppretter ny næringsgruppe, ved å trykke på pilen under får man også opp valg om å opprette ny næring i valgte næringsgruppe.

 

Slett valgte næring: Kun aktiv når man står i fanen Fordeling av næringsinntekt. Sletter valgte næring, ved å trykke på pilen under får ma nogså opp valg om å slette alle binæringer.

 

Andre funksjoner: Her får man valg om å endre nærings ID eller flytte næring til annen næringsgruppe.

 

Oppbygging

Menyen til venstre er delt opp i tre områder, med fem underområder.

 

Generelt

Tilsvarer side 1 i næringsoppgaven. Øverste halvdel av skjemautskriften henter informasjon fra Klientopplysninger.

Diverse

Foretaksopplysninger: To spørsmål, sett hake i boksen for å endre svar fra Nei til Ja.

 

Post 0410-0450: Verdier legges inn manuelt i justeringsfeltene, noe hentes fra saldobalansen. Sett hake ved spørsmål om 2% avskrivning på kundefordringer dersom dette er aktuelt.

 

Post 0510-0540: Beløp til kolonnene Anskaffelse og Salg hentes fra post 104 og 106  i saldoskjema K, ihht valgt post nederst i saldoskjemaet. Bruker man ikke saldoskjema K kan verdier fylles ut i de hvite beløpsfeltene.

 

Resultat og balanse

Tilsvarer side 2-3 i næringsoppgaven.

Resultat

Post 3000-9988, viser årets og fjorårets inntekter, kostnader og resultat. Årets tall hentes fra saldobalansen. Fjorårets tall hentes fra saldobalansen, altinn eller legges inn manuelt ved å bruke knappen Manuelle fjorårstall i resultat/balanse / Koble fjorårstall fra kontoplan i resultat og balanse som ligger i toppmenyen. For å hente fjorårstall fra altinn, se hent fra nett.

Høyreklikk i skjermbildet for å få valg om utvide/komprimere visning av poster, og skjule poster med bare 0.

 

Balanse

Post 1000-2995 (9300-9650), viser årets og fjorårets eiendeler, egenkapital og gjeld. Årets tall hentes fra saldobalansen. Fjorårets tall hentes fra saldobalansen, altinn eller legges inn manuelt  ved å bruke knappen Manuelle fjorårstall i resultat/balanse / Koble fjorårstall fra kontoplan i resultat og balanse som ligger i toppmenyen. For å hente fjorårstall fra altinn, se hent fra nett.

Høyreklikk i skjermbildet for å få valg om utvide/komprimere visning av poster, og skjule poster med bare 0.

 

Avstemming av egenkapital

Øverst i skjermbildet kan man se/skjule fjorårstall ved å trykke Vis fjorårstall/Skjul fjorårstall.

 

Alle - Post 300-335: Post 300 fylles ut manuelt i det hvite beløpsfeltet. De andre postene henter i hovedsak verdier fra saldobalansen og næringsoppgaven, hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra. Automatisk henting av verdier fra saldobalansen forutsetter at referanser er satt i kolonne NO (kol 2). Foran mange av hentefeltene finnes det også justeringsfelter hvor man kan legge inn beløp manuelt.

 

ENK - Post 400-430: Postene henter i hovedsak verdier fra saldobalansen, hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra. Automatisk henting av verdier fra saldobalansen forutsetter at referanser er satt i kolonne NO (kol 2). Foran mange av hentefeltene finnes det også justeringsfelter hvor man kan legge inn beløp manuelt.

 

ANS - Post 500-540: Postene henter i hovedsak verdier fra deltakerregisteret, RF-1359 og næringsoppgaven, hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra. Automatisk henting av verdier fra saldobalansen forutsetter at referanser er satt i kolonne NO (kol 2). Foran mange av hentefeltene finnes det også justeringsfelter hvor man kan legge inn beløp manuelt.

 

Post 600: Sumfelt for skattemessig egenkapital pr 31.12.

 

Fordeling av næringsinntekt

Post 0402-0403. Benyttes av alle enkeltpersonsforetak for å fordele resultatet fra post 9930 mellom ulike næringer og evt ektefelle. Legg merke til hvite beløpsfelt til høyre i skjermbildet for utfylling av kolonne C Korreksjoner for primærnæring og felt Andel av gevinst fra realisasjon av grunnareal i jord-/skogbruk som skal tas til inntekt i år.

 

Følgende valg i toppmenyen blir aktive i dette skjermbildet:

Opprett ny næringsgruppe: Oppretter ny næringsgruppe, ved å trykke på pilen under får man også opp valg om å opprette ny næring i valgte næringsgruppe.

Slett valgte næring: Sletter valgte næring, ved å trykke på pilen under får ma nogså opp valg om å slette alle binæringer.

Andre funksjoner: Her får man valg om å endre nærings ID eller flytte næring til annen næringsgruppe.

 

Annet

Spesifikasjon

Viser spesifikasjon av poster fra næringsoppgaven.