Avskrivninger

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Skatt > Nye skattemelding for personlig næringsdrivende, lønnstakere og pensjonister >

Avskrivninger

Hva gjør jeg nå?

 

Det er avvik mellom resultatregnskap post 6000 og summen av årets avskrivning fra saldo- og lineært avskrevet anleggsmiddel.