Overføring fra Konsernregnskap

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Fil > Innstillinger >

Overføring fra Konsernregnskap

Bruk delingstjenesten for å overføre saldobalanse/kontoplan fra konsernregnskapet til Maestro Årsoppgjør.

 

 

Import av selskapsverdier

Man kan importere saldobalanse bygget på kontoplanformat eller resultat- og balanselinjeformat.

 

Kontointervall

Denne delingen gjelder ikke overføringen av offentlig regnskap. Deling av offentlig regnskap til morselskap i konsernet gjøres via elektronisk innlevering i Maestro Konsern.