Avvikling selskap

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding >

Avvikling selskap

Sist oppdatert: 05.01.2024

 

Les om avvikling i ANS, DA osv her.

 

 

 

Frem til skatteetaten åpner for innsendelse av 2023-skattemeldinger i februar 2024, må forhåndsligninger sendes inn fra 35-versjonen (2022) av Maestro Årsoppgjør.

 

 

 

hmtoggle_arrow1Avvikling og forhåndsfastsettelse 2023

 

 

 

hmtoggle_arrow1Avvikling og forhåndsfastsettelse 2023 - Maestro Sky

 

 

 

 

 

 

Relevante tema