RF-1159 Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Registrering >

RF-1159 Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter

Fysiske personer  som eier eller har eid finansielle produkter skal levere RF-1159 . Med finansielle produkter menes blant annet aksjer, verdipapirfond, obligasjoner, opsjoner og andre derivater m.m.

 

 

Opprett: Oppretter en ny linje.

 

Slett: Sletter markerte linje. Ved å trykke på pilen under Slett-knappen får man opp valg om Slett alle, som sletter alle linjer.

 

Utskrift: Gir en utskrift av utfylt skjema RF-1159.

 

Import: Man har mulighet til å importere data fra Excel.

 

Eksport: Ønsker man å eksportere skjema til Excel gjøres dette var å trykke på Eksport.

 

Andre funksjoner: Import fra Verdipapirregisteret.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til RF-1159 Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter utarbeidet av Skatteetaten.

 

Oppbygging

Dersom man bruker verdipapirregisteret kan deler av skjemaet fylles ut ved å trykke gå til Andre funksjoner > Import fra verdipapirregisteret. Hvis ikke må man opprette nye linjer ved å trykke på Opprett-knappen.

 

For å fylle de grå kolonnene, marker cellen og trykk på de tre prikkene som dukker opp til høyre. Da vil et nytt vindu åpne seg, og man velger fra denne listen.

 

2020-09-21_1205

 

De andre feltene fylles ut manuelt. Nederst i skjermbildet summeres verdier fra feltene over.