Steg 3 - Ferdigstillelse

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Regnskapsavslutning > Offentlig regnskap >

Steg 3 - Ferdigstillelse

 

Steg 3 - Signering og innsending ligger til venstre i skjermbildet markert med gult. Denne består av:

Offentlig regnskap og andre dok.

clip0033

 

Når man har ferdigstilt årsregnskapet og er klar til å sende det ut for signering, er neste steg å generere offentlig regnskap og andre dokumenter. Å generere betyr å lage en PDF av offentlig regnskap og andre dokumenter i Maestro. Hensikten med STEG 3 er å effektivisere både prosessen med å innhente underskrifter og innsendingen til Altinn.

 

 

Knapper i arkfane Offentlig regnskap og andre dok.:

 

Hent offentlig regnskap: Generer PDF-dokument av årsregnskapet.

 

Hent revisjonsberetning: Generer PDF-dokument av revisjonsberetningen.

 

Hent andre dokumenter: Generer PDF-dokument av protokoller og andre dokumenter.

 

Fjern: Fjerner markerte dokumenter.

 

Andre funksjoner: Trykk Flytt opp eller Flytt ned for å endre rekkefølgen på dokumentene.

 

Send til e-signering: Sender dokument til signering via Maestro Signant. Se Sluttdokumentasjon > Elektronisk signatur lenger ned på siden.

 

Oppdater status: Oppdaterer status for dokument sendt til e-signering via Maestro Signant.

 

Innlevering til Altinn: Åpner veiviser for innlevering av til Altinn, se også emnet Innlevering til Altinn.

 

Del til Revisjon: Deler dokumentet til Maestro Revisjon via Delingstjenesten.

 

Oppbygging

 

Her produserer man en pdf av årsregnskapet, revisjonsberetningen og andre dokumenter, som kan legges ved innsendelsen til Altinn.

 

hmtoggle_arrow1 Generere sluttdokumentasjon

 

hmtoggle_arrow1 Elektronisk signatur

 

hmtoggle_arrow1 Manuell Signatur

 

hmtoggle_arrow1 Innlevering til Altinn