Steg 1 - Utarbeidelse

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Regnskapsavslutning > Offentlig regnskap >

Steg 1 - Utarbeidelse

 

Steg 1 - Utarbeidelse ligger til venstre i skjermbildet, markert med gult. Denne består av:

Forside, årsberetning m.m

Regnskap

Noteopplysninger (maskinelle)

Noter

Egenkapitaloppstilling (se Steg 2 - Kontroll > Innstillinger)

Eksterne notekoblinger

Protokoller og andre dokumenter

Revisjonsberetning

Utskriftsoppsett

 

clip0024

 

 

Detaljert gjennomgang av øverste menylinje for de fem arkfanene: Offentlig regnskap, Dokumenter, Tekstredigering, Regnskapsrapport og Fjorårets:

 

hmtoggle_arrow1 Arkfanen Offentlig regnskap

 

hmtoggle_arrow1 Arkfanen Dokumenter

 

hmtoggle_arrow1 Arkfanen Tekstredigering

 

hmtoggle_arrow1 Arkfanen Regnskapsrapport

 

hmtoggle_arrow1 Arkfanen Fjorårets

 

Oppbygging

Venstremenyen er delt opp i fem undermenyer: Forside, årsberetning m.m, Regnskap, Egenkapitaloppstilling, Noter, Eksterne notekoblinger og Protokoller og andre dokumenter:

 

hmtoggle_arrow1 Forside, årsberetning m.m

 

hmtoggle_arrow1 Regnskap

 

hmtoggle_arrow1 Egenkapitaloppstilling

 

hmtoggle_arrow1 Noter

 

hmtoggle_arrow1 Eksterne notekoblinger

 

hmtoggle_arrow1 Protokoller og andre dokumenter

 

hmtoggle_arrow1 Revisjonsberetning

 

hmtoggle_arrow1 Utskriftsoppsett