RF-1213 Fiske

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Næring >

RF-1213 Fiske

Hvis man har mottatt lott fra fiske eller fangst og/eller vært fullt beskjeftiget i fiske eller fangst på havet eller langs kysten (som i gjennomsnitt forutsetter minst 130 dagers deltakelse per år) skal man levere RF-1213 Fiske.

 

Se skatteetaten.no for satser og nøkkeltall ved utfylling av skjema.

 

Skjemaet er et vedlegg til skattemeldingen.

 

 

Oppdater: Oppdaterer beregninger etter inntasting i skjermbildet.

 

Utskrift: Gir utskrift av skjema (RF-1213).

 

Andre funksjoner: Under knappen Andre funksjoner har man mulighet til å lage et eget tekstdokument. Se emnet Arkfanen Tekstredigering for beskrivelse av redigering av tekstdokumentet.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Dib-knappen: Ved å trykke på denne knappen vil de som abonnerer på DIB komme direkte inn på deres oppslag.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til RF-1213 Fiske utarbeidet av Skatteetaten.

 

 

Oppbygging

Menyen til venstre er delt opp i to områder, som tilsvarer skjemautskriftens to sider.

 

Side 1

A1.

Høyreklikk i tabellen og velg Opprett for å legge til ny linje. Feltene fylles ut manuelt.

Post 102-106 fylles ut manuelt i de hvite beløpsfeltene.

2021-08-23_1018

 

A2.

Høyreklikk i tabellen og velg Opprett for å legge til ny linje. Feltene fylles ut manuelt.

Post 112-116 fylles ut manuelt i de hvite beløpsfeltene.

2021-08-23_0957

 

B.

Høyreklikk i tabellen og velg Opprett for å legge til ny linje. Feltene fylles ut manuelt.

2021-08-23_1015

 

 

 

 

Side 2

C.

Fylles ut av alle som krever særskilt fradrag.

Sett hake øverst for automatisk henting av verdier fra næringsoppgaven (blå hentefelter). Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra.

 

Foran mange av hentefeltene finnes det også justeringsfelter hvor man legger inn beløp manuelt.

I hvite beløpsfelt fylles beløp manuelt.

2021-08-23_1030