Tips til RF-1315 Begrensning av rentefradrag

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon > Begrensning av rentefradrag >

Tips til RF-1315 Begrensning av rentefradrag

 

hmtoggle_arrow1 Hvor finner jeg skjema RF-1315?

 

hmtoggle_arrow1 Hvorfor får jeg ikke skrevet ut skjemaet?

 

hmtoggle_arrow1 Hvorfor ser jeg ikke selskapet jeg vil velge i nedtrekkslisten?

 

hmtoggle_arrow1 Hvorfor får jeg ikke frem tall i utskriften, når det ligger tall utfylt i skjermbildet?

 

hmtoggle_arrow1 Hvorfor får jeg ikke svart Ja/Nei i post 43?

 

hmtoggle_arrow1 Hvorfor får jeg et beløp i post 560?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan legger jeg til beløp i post 701 A framførte renter fra tidligere år?

 

hmtoggle_arrow1 Hvorfor får jeg feilmelding på org.nummer når jeg sender inn til Altinn?

 

hmtoggle_arrow1 2019: Hvorfor får jeg ikke frem at det er svart Ja/Nei i post 31 b på utskriften av skjemaet?

 

hmtoggle_arrow1 2019: Hvorfor får jeg ikke frem at det er svart Ja/Nei post 43 a og/eller 43 b på utskriften av skjemaet?