OSS-Rapportgenerator

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Regnskapsavslutning > Rapportgenerator >

OSS-Rapportgenerator

 

 

hmtoggle_arrow1 Hvorfor vises kun årets tall ved utskrift av resultat og/eller balanse?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan fungerer summering?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan redigerer man en enkelt linje?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan viser man kostnadene med minustegn?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan koble en konto til en linje i rapporten?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan setter man inn underskrifter?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan stiller man inn at linjen skal være med i rapporten selv om den går i 0?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan dele/eksportere nye rapporter til andre datasett?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan lage spesifiserte rapporter?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan dele en rapport?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan importere delt rapport/stil?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan importer rapporter og stiler ved bruk av importfunksjonen?