OSS Offentlig regnskap

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Regnskapsavslutning > Offentlig regnskap >

OSS Offentlig regnskap

hmtoggle_arrow1 Hvordan fungerer noteveiviseren i Maestro?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan oppretter man en note i Maestro?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan definere topp/bunntekst i Maestro?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan bruke og redigere rapportnoter?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan lager/redigerer man tabeller?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan summerer man beløp i tabell i Maestro?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan lagre en note til egen malsamling?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan angi notekoblinger i Maestro?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan endre rekkefølgen på notene?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan kan jeg rette opp i manglende linjer i Brønnøysundrapporten?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan få lik stil mellom offentlig regnskap og noteverket?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan legge til eksterne dokumenter til noteverket?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan få signert årsregnskapet elektronisk av daglig leder og styret?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan sende inn årsregnskapet til Altinn?

 

hmtoggle_arrow1 Hvor setter man dato for fastsettelse av regnskapet?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan kan jeg legge ved konsernregnskapet som pdf/filvedlegg?

 

hmtoggle_arrow1 Hvorfor vises kun årets tall ved utskrift av resultat og/eller balanse?