Noteverk

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Regnskapsavslutning > Offentlig regnskap > Steg 1 - Utarbeidelse >

Noteverk

I Maestro har man flere tilnærminger til å utarbeide noteverket. Vi har lagt opp til en to-stegs prosess.

 

2020-10-30_1253

 

Steg 1- Valg av framgangsmåte for å få på plass noter i Maestro

Noteveiviseren er ny i versjon 29 og bruker smartness for å identifisere notekrav og angi notemaler som imøtekommer identifiserte notekrav for det enkelte selskap. Her kan brukeren velge å ta i bruke Maestros maler eller angi egne maler. Noteveiviseren er lagd med tanke på aksjeselskaper som utarbeider regnskapet på bakgrunn av følgende regelverk:

Regnskapslovens regler for små foretak

Regnskapslovens alminnelige regler

 

Notebiblioteket til Maestro har mange maler man kan ta utgangspunkt i for å bygge et notesett. Her er det den enkelte bruker som angir hvilke maler som skal være med, uten forslag fra Maestro. Denne framgangsmåten er en manuell metode. Å velge maler selv fra notebiblioteket er beskrevet i Notemaler direkte fra Maestros notebibliotek.

 

Steg 2 - Redigering av noter

Etter at man har valgt hvilke maler noteverket skal bestå av bør man gå igjennom malene og redigere/legge til informasjon som ikke ligger i Maestro årsoppgjør for eksempel lønn til daglig leder etc.

 

Overordnet formatering

Med overordnet formatering mener man innstillinger som språk, stilsett samt legge til maler etc. uten ytterligere redigering av innholdet i noten. Maestro har laget en introduksjonsvideo for overordnet formatering.

Funksjonaliteten for redigering av noter på et overordnet nivå ligger i arkfanen Offentlig Regnskap og arkfanen Dokumenter, som har to ulike arkfaner basert på hvor man står i programmet: Dokumenter overordnet og Dokumenter detaljert.

 

Formatering av innhold i note

Funksjonaliteten for redigering av noter på detaljnivå ligger på arkfanen Tekstredigering. Maestro har også laget en introduksjonsvideo som viser hvordan man redigerer notene i Maestro.

 

NB! Når man har redigert notene ferdig går man videre til Steg 2 - Kontroll.

 

 

hmtoggle_arrow1 Utarbeidelse gjennom Noteveiviser

 

hmtoggle_arrow1 Utarbeidelse ved valg av maler fra notebibliotek