Delingssenter

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Delingstjeneste >

Delingssenter

Delingssenteret finner man øverst til venstre i Maestro. Man kan aktivere/deaktivere deling ved å bytte status for delingssenteret.

 

 

2020-10-07_0843

 

 

Deling og henting av data styres gjennom delingssenteret eller direkte i skjemaene man jobber i, dersom disse har delingsfunksjon. Først setter man opp deling i det ene datasettet, for deretter å hente data i det andre. Bruk delingssenteret for å se etter oppdateringer, eller lukk og åpne skjema for å se oppdateringer ved behov. I fanen Logg ligger en oversikt over det som har blitt delt av data.

 

 

Sikkerhetsinnstillinger

Sikkerhetsinnstillingene kan justeres etter ønske. Engangskoden har ingen krav til hvor mange siffer den skal være. Varigheten på forespørsel vil si hvor lenge engangskoden er gyldig til bruk. Engangskoden benyttes bare en gang for å godkjenne og koble sammen data mellom to forskjellige datamaskiner. Brukeren bestemmer selv lagringstiden for dataene i nettjenesten.

 

NB! Hvis man setter opp deling mellom to datasett på en og samme datamaskin trenger man ikke å bruke engangskode.