Aksjonærregister

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  »Ingen emner over dette nivået«

Aksjonærregister

Skjermbildet utgjør sammen med Aksjonærregister og aksjebok, eieropplysningene for klienten og danner grunnlaget for innlevering av aksjonærregisteroppgaven.

 

Tips! Vi har laget følgende instruksjonsvideoer om emnet:

1. Hvordan opprette aksjonærer

2. Hvordan legge til aksjekapitalendringer

3. Hvordan registrere kjøp og salg

4. Hvordan registrere utbytte

5. Hvordan skjevdele utbytte

6. Hvordan rapportere aksjonærlån